Fades de les Estacions

Fada Tardor 01
Es poden personalitzar amb el nom de la nena.

LA FADA PRIMAVERA, tota guarnida de flors de colors taronja.

LA FADA DE L’ESTIU, vestida de colors molt vius.

LA FADA DE TARDOR, colors ocres i fulles.

LA FADA D’HIVERN, blaus i plata, cabells blancs i platejats