Abelles

Abelles-01

Parella d’abelles molt alegres.

Cos amb ratlles negres i grogues i fantasia en el vestit d’ella i en l’armilla d’ell.

Porten mitjons, peus grans, ales dobles i la cara molt expressiva pintada.

Poden col·locar-se asseguts o penjats en la paret.